Miejski Dom Kultury

Działania

Przedsięwzięcia projekty:

- Mała Akademia Fotografii

- Festiwal Młode Miasto

- Kino dla Pań

- Dni Kultur Narodowych

- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

- Kultura Przedszkolaka

- Festiwal Filmów Niezależnych

- Kino dla Seniora

 

Kluby/Sekcje:

- DKF Piąty Element

- Grupa Aktywności Fotograficznej "Odbitka"

- Chór Nauczycielski

- Klub Fotograficzny

- Teatr Variete

- Warsztaty plastyczne

- Sekcja szachowa

- Oddział PTTK

- Chór The HOOR

- Chór Maleńki

- Warszty lepienia w glinie

- Wind Brass Combo

 

 

Harmonogram Pracy

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WĄGROWCU

Dzień tyg.

Godzina

Zajęcia

Miejsce

Prowadzący

Poniedziałek

16:00-18:00

Klub seniora/co 2 tygodnie

galeria

T. Kupidura

 

16:15-17:30

Chór Nauczycielski

Warsztatownia

T. Kotwica

 

18:00-19:00

Fart-gr. I

Sala na piętrze

M. Lang

 

19:00-20:00

Fart-gr. II

Sala na piętrze

M. Lang

 

20:00-21:00

Fitness

Sala na piętrze

 

Wtorek

10:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński

 

14:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński

 

15:30:-

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński

 

17:15

Chór Maleńki

Sala na piętrze

T.Kotwica

 

15:45-17:15

         KEEP

   Sala na piętrze

 Żelazowska

 

16:00

Warsztaty z gliny

Warsztatownia

A. Górska

 

16:00-17:00

Zajęcia foto.I gr. 

Prac. fotograficzna

L. Szymanowski

 

17.15-18.15

Zajęcia fotograficzne II gr. 

Prac. fotograficzna

L. Szymanowski

 

18.30-20.00

Chór Kameralny

Warsztatownia

A. Kaliski

 

      19.00-21.00

       Fitness

   Sala na piętrze

 

Środa 

16:00-18:00

Orkiestra Dęta

Warsztatownia

R. Janusz,

W. Maćkowiak

 

18:00-19:00

Fart-gr. I

Sala na piętrze

M. Lang

 

19:00-20:00

Fart-gr. II

Sala na piętrze

M. Lang

 

19.00

PTTK/ ost. śr. miesiąca

Galeria

 

 

     20.00-21.00

       Fitness

   Sala na piętrze

 

Czwartek

14:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński


15:30:-

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński


16.00-17.00

Zajęcia fotograficzne III gr

  Prac.fotograficzna

 

 

L.Szymanowski

 

    17.10-18.15

Zajęcia fotograficzne IV gr /śr.zaawansowana/

 Prac.fotograficzna

 L.Szymanowski

 

        17.15

     Chór Maleńki

   Warsztatownia

      T.Kotwica

 

19.00

Chór The Hoor

Warsztatownia

T. Kotwica

 

    19.00-21.00

        Fitness

   Sala na piętrze

 

  Piątek

18:30-20:00

Chór Kameralny

Warsztatownia

A. Kaliski

 

       16.30-18.30

        Szachy

   Warsztatownia

       K.Szwon

 

                         19.00-21.00

        Fitness

   Sala na piętrze

 

Sobota

9:30

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński

 

12:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński

 

13:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

R. Dereżyński

 

12:30

Teatr Variete

Sala kina

K. Kuczerepa - Budzyńska

 

9:00-11:00

Orkiestra Dęta

Warsztatownia

R. Janusz,

W. Maćkowiak

Niedziela

19.00

Chór The Hoor

Sala na piętrze

T. Kotwica

Informacje organizacyjne

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 1 maja 2018 r. dla wprowadzenia Regulaminu

emisji reklamy na ekranach typu LED

w holu Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 1 maja 2018 r. dla wprowadzenia Regulaminu

zlecenia na emisję, konwersję i zmianę w pliku spotów reklamowych

na dużym ekranie w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

 

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 2 września 2013r. w sprawie ustalenia cennika oraz zasad korzystania

ze zniżek w  Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 13 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zniżek

dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014r.

w  sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wagrowca miejscprzeznaczonych na bezpłatne

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 2/2015 oraz regulamin Dyrektora Miejskiego Domdzu Kultury w Wągrowcu

z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie emisji spotów reklamowych na dużym ekranie oraz

ekranie LED w Miejskim Domu Kulrtury.

Zarządzenie/ regulamin

 

 

Sprawozdania z działalności:

- Sprawozdanie merytoryczne I półroczedznie 2016

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2015

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2015

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2014

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2011

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2011

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2010

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2010

 

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego II półrocze 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2015  

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2014

 Rachunek zysków i strat 2014

 Bilans 2014

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2013

Rachunek zysków i strat 2013

Bilans 2013

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2012

Rachunek zysków i strat 2012

Bilans 2012

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Bilans 2011

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2010 

Rachunek zysków i strat 2010

Bilans 2010

 

        

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

DYREKTOR: Natalia Kuklińska tel. 067 262 05 45 

KSIĘGOWOŚĆ: Małgorzata Lewandowska tel. 067 262 05 45 - ksiegowosc@mdkwagrowiec.pl

KADRY: Agnieszka Smaruj tel: 067 262 05 45 - kadry@mdkwagrowiec.pl

ORGANIZACJA IMPREZ, REZERWACJA I WYNAJEM SAL- 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ADMINISTRACJA BUDYNKÓW, REKLAMA W KINIE MDK, REALIZACJA ZLECEŃ PLAKATOWANIA TABLIC I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH- 

PRASA, MEDIA, WWW - DZIAŁALNOŚĆ KINA MDK: Katarzyna Piechowiak - k.piechowiak@mdkwagrowiec.pl

KINO MDK: 

KASA KINA: 067 262 05 63 - kasa@mdkwagrowiec.pl

INSTRUKTORZY:

Ryszard Dereżyński tel. 067 262 05 45 - r.derezynski@mdkwagrowiec.pl

Lech Szymanowski tel. 67 262 05 63 - l.szymanowski@mdkwagrowiec.pl

 

KOORDYNATORZY PROJEKTÓW:

Mała Akademia Fotografii - Lech Szymanowski

Nowe Horyzony Edukacji Filmowej

Kultura Przedszkolaka

Festiwal Filmów Niezależnych "5minut z życia codziennego" - Lech Szymanowski

Kino dla Pań - Natalia Kuklińska

Kino dla Seniora - 

Prawo

- Statut

- Regulamin Organizacyjny MDK Wągrowiec

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji rejestru instytucji kultury

- Kodeks Etyki

- Regulamin porządkowy w sprawie zasad i trybu korzystania z płyty Rynku w Wągrowcu

- Aneks nr 1 do Regulaminu porządkowego w sprawie zasad i trybu korzystania z płyty Rynku w Wągrowcu

Dane adresowe

Miejski Dom Kultury 
 
ul. Kościuszki 55
 
62-100 Wągrowiec
 
tel. 67 262 05 45
fax. 67 262 05 45

                                                                                                                                                         Kasa Kina MDK tel. 67 262 05 63 

 
 
 
Dyrektor: Natalia Kuklińska
 

Biuro: poniedziałek - piątek          800 - 1600

Księgowość:  poniedziałek - piątek            800 - 1600