Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. świadczeń wychowawczych
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Joanna Kaminiecka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Joanna Kaminiecka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 16 maja 2019 r.

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Honorata Bukowska

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Honorata Bukowska uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 10 maja 2019 r.

    

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Łukasz Szymański

Wągrowiec

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Łukasz Szymański uzyskał pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 9 maja 2019 r.

    

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. oświatowych w Urzędzie Mijeskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Halina Ratajczak

Rogoźno

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ? Pani Halina Ratajczak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 6 marca 2019 r.

   

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             / -/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Piotr Kuźniarek

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Piotr Kuźniarek uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 28 lutego 2019 r.

 

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt