Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec z dn. 4-10-2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec z dn. 4-10-2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji p środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa gospodatsrwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrasdtrukturą techniczną na działce nr ewid. 23 w miescowości Toniszewo gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie"