Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie Wągrowieckiego TBS w sprawie najmu lokalu mieszkalnego - Os. Wschód 17

OGŁOSZENIE
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 
Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że w siedzibie Spółki przy Rynku 12 w Wągrowcu można składać wnioski                        
(na przygotowanych drukach - dostępnych w siedzibie Spółki) o najem mieszkania zlokalizowanego w Wągrowcu na Osiedlu Wschód 17.
PRZEDMIOT   NAJMU:                                                    mieszkanie jednopokojowe o pow. 34,40 m2
TERMIN   SKŁADANIA   WNIOSKÓW:                             15 lipca 2019 
CZYNSZ   NAJMU:                                                            6,00zł/m2
LICZBA  OSÓB  ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO:       2
INFORMACJE:                                                                  tel. 67 26 27 301       kom. 785 008 503  

 

Zarząd
Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu

Ogłoszenie Wągrowieckiego TBS w sprawie najmu lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE
w sprawie najmu lokalu użytkowego
 
Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy od 1 czerwca 2019 roku o powierzchni użytkowej 40m2. Lokalizacja lokalu Rynek 12.
 
Informacja: 067 26 27 301; kom: 785 008 503; 785 008 502
 
Zarząd
Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o.
w Wągrowcu

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie wynajmu mieszkań

DO POBRANIA:

 

Ogłoszenie WTBS sp. z o.o. w Wągrowcu o naborze wniosków w sprawie wynajmu mieszkania na Os. Wschód 17

Ulotka Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

Ulotka - zagrożenie afrykańskim pomorem świn - nie wyrzucaj żywności do środowiska

Informacja o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca.

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lata na terenie miasta Wągrowca, która obowiązuje od 16 czerwca 2018 r.

Decyzja o zatwierdzeniu

Taryfa

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioaskuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego  rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy WARP w Pile - informacje o dotacjach

Punkt Informacyjny - 1

Punkt Informacyjny - 2

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 25-09-2017 r.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu dotycząca wykazu podmiotów realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku - subregion pilski

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców

Pobierz plik:

Schemat procedury kontroli przesiębiorców.

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej do hodowców drobiu

Do pobrania:

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej w Wągrowcu do hodowców drobiu