Jesteś tutaj:   

Przetargi

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej - działka nr 5303/43

Pobierz ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej - działka nr 5303/34

Pobierz ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima - działka nr 5303/31

Pobierz ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Bonowskiego - działka nr 5050/38

Pobierz ogłoszenie.

Przetarg nieograniczony na zamiatanie ulic i placów miejskich w Wągrowcu. TI. 271.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

NOWY - zmieniony formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec położonej przy ul. Wegnera - działki o nr 5042/9, 5042/10, 5042/11 oraz 5042/15

Pobierz ogłoszenie.

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec położonej przy ul. Skockiej - działki o nr 5338/14 i 5351/22

Pobierz ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kasprowicza do ulicy Lipowej w Wągrowcu. TI.271.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Dokumnetacja techniczna

Odpowiedzi na złożone pytania

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na budowę ulic K. Bonowskiego i W. Kowalskiego w Wągrowcu etap II. TI.271.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Wzór umowy.

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany.

STWiOR, kosztorys ofertowy, projekt organizacji ruchu.

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieiu postępowania

 

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok.