Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie sie 29 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15.
 
Porzadek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Sprawy regulaminowe.
  3. Podjęcie uchwały o zmianie  uchwały budżetowej  na 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji obdedzie się 3 lipca o godz.14.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15. Porzadek sesji j.w.

Kolejne wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji obdedzie się 20 lipca o godz.14.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15. Porzadek sesji j.w.

 

Materiały na sesję znajduja się w BIP-ie Urzędu Miejskiego, w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając