Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie sie 6 kwietna 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wagrowcu, ul.Kosciuszki 15.
 
Porzadek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy regulaminowe.
3.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
4.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
5.    Zamknięcie sesji.

Materiały na sesję znajduja się w BIP-ie Urzędu Miejskiego, w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając