Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w kwietniu 2018 r.

5 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Budżetowaposiedzenie wyjazdowe w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - temat komisji - Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu w świetle zmian w przepisach prawa i planów inwestycyjnych spółki. Utrzymanie zieleni miejskiej rok po zmianach.

-

5 kwietnia 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - posiedzenie wyjazdowe w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - temat komisji - Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu w świetle zmian w przepisach prawa i planów inwestycyjnych spółki. Utrzymanie zieleni miejskiej rok po zmianach.

-

6 kwietnia godz. 14.30 ? Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Rozpatrzenie skarg.

-

9 kwietnia godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Stan zaległości podatkowych (ilość dłużników, kwoty zadłużeń, czynności egzekucyjne).

 -

17 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Polityka mieszkaniowa w mieście. Informacja o skali bezrobocia na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec. Realizacja Programu rodzina 500+, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Kartu Seniora 60+, Karty Młodego Wągrowczanina.