Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w czerwcu 2018 r.

20 czerwca godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Funkcjonowanie miejskiego monitoringu.

-

7 czerwca godz. 16.00 - Komisja Budżetowa - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Analiza finansowa i plany inwestycyjne Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wągrowcu.

-

12 czerwca godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Omówienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.

-

13 czerwca godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Bezpieczeństwo w mieście.

-

14 czerwca godz. 16.00 - wspólne posiedzenie komisji Rady- Urząd Miejski sala 301  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.