Jesteś tutaj:   

Zapytania ofertowe

Iinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Iinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu  w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie Miejskiej Wągrowiec, RPWP.08.01.02-30-0031/16.