ROK 2018

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2018 r.

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2018 r. 

 

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
 
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
  1/2018
09.01.2018  

przyznania dotacji

TEKST
  2/2018
11.01.2018  
wydzieżawienia gruntu

 TEKST

  3/2018
15.01.2018  
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
TEKST
4/2018
16.01.2018 
 podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujące
 TEKST
 5/2018
25.01.2018 
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
 6/2018
26.01.2018
zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok
  TEKST
  7/2018
26.01.2018 
zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
  TEKST
   8/2018
26.01.2018 
 zmiany zarządzenia nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujace
 TEKST
 9/2018
29.01.2018 
  powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wagrowcu
  TEKST
  10/2018
30.01.2018 
  ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert   TEKST
  11/2018
30.01.2018 
 ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert
  TEKST
  12/2018
30.01.2018 
  przyznania dotacji
  TEKST
  13/2018
30.01.2018
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec  TEKST
  14/2018
30.01.2018 
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
TEKST
  15/2018
30.01.2018 
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 TEKST
  16/2018
30.01.2018
zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok
 TEKST
  17/2018
30.01.2018 
zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
 TEKST
  18/2018
05.02.2018 
 nabycia nieruchomości
 TEKST
19/2018
05.02.2018

 nabycia nieruchomości

 TEKST
 20/2018
08.02.2018
 przyznania dotacji
 TEKST
 21/2018
08.02.2018
  przyznania dotacji
 TEKST
 22/2018
09.02.2018
   nabycia nieruchomości  TEKST
 23/2018
13.02.2018
  nabycia nieruchomości
TEKST
 24/2018
14.02.2018
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 TEKST
 25/2018
14.02.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok
 TEKST
  26/2018
28.02.2018
  przyznania dotacji
  TEKST
 27/2018
02.03.2018

 nabycia nieruchomości

  TEKST
  28/2018
06.03.2018
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
  TEKST 
  29/2018
06.03.2018
 sprzedazy lokalu mieszkalnego
  TEKST
  30/2018
07.03.2018
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
  TEKST
 31/2018
12.03.2018
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
TEKST
32/2018
12.03.2018
 przyznania dotacji
TEKST
 33/2018
12.03.2018
  przyznania dotacji
 TEKST
34/2018
21.03.2018
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
  TEKST
 35/2018
23.03.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok
  TEKST
36/2018
23.03.2018
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST 
 37/2018
23.03.2018
  zmiany zarządzenia nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujace   TEKST
 38/2018
26.03.2018
 przyznania dotacji
  TEKST
 39/2018
26.03.2018
 przyznania dotacji
  TEKST
  40/2018
29.03.2018
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
  TEKST
 41/2018
04.04.2018
 sprzedaży nieruchomości
   TEKST
42/2018
04.04.2018
 sprzedaży nieruchomości   TEKST
 43/2018
04.04.2018
 sprzedaży nieruchomości
  TEKST
 44/2018
04.04.2018
 sprzedaży nieruchomości
  TEKST
 45/2018
04.04.2018
 sprzedaży nieruchomości
   TEKST
46/2018
04.04.2018
 powołania komisji opiniującej
  TEKST
47/2018
09.04.2018
  zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok TEKST 
48/2018
09.04.2018
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
 TEKST
49/2018
09.04.2018
zmiany zarządzenia nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujace
TEKST
50/2018
12.04.2018
 ogłoszenia wyników konkursu otwartego ofert
TEKST 
51/2018
13.04.2018
 powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
TEKST
52/2018
13.04.2018
 powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wągrowcu  TEKST
 
TEKST  
 
 TEKST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
 

 

     
     
     
 
 
     
     
 

 
 
     
     
 

     
 
 
 
 
 
 
   
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
 
   
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
 
   
 
   
     
     
     
     
     
 
   
 
   
     
 
   
 
   
     
 
   
     
     
     
      
     
     
      
     
     
 
   
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
      
     
     
  
   
  
   
   
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
     
     
  
   
     
 
   
 
   
     
     
     
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
 
   
 
   

 

TEKST