Przewodniczący Komisji stałych

Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej VII Kadencji

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ -
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI -  
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ -
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROZWOJU MIASTA -
 
PRZEWODNICZACA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I POLITYKI SPOŁECZNEJ -