Powyżej 30 000,00 euro

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec.TI.271.16.2019

Postępowanie prowadzone jest w systemie elektronicznym.

System dostępny jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

Wszystkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczne jest pod ww. adresem.